top of page

Historia e shkurter e Banimit Individual

Marc-Antonie Laugier Essai sur l'architecture, 1755

Kasolla e lashte – origjinen e arkitektures

...te jesh ne gjendje te sqarosh ate qe krijon..

...jo nga instikti – nga te menduarit

„Prinzipiet e Arkitektures (poshtu edhe arteve tjera) bazohen ne natyren e thjeshte“

Tri kushte per Arkitekture: Qendrueshmeria, rehatshmeria-qellimi dhe bukuria

Vitruvi (Architectura Libri Docem): 'Arkitektura= Soliditeti, Funksionaliteti-te shfrytezuarit dhe forma'

Grupius: Forma= konstruksioni+Funksioni

Banimi ne mesjete - Nje shtepi e tere

• Vend banimi dhe pune - njekohesisht

• te gjitha aktivitetet nen nje kulm – shpesh ne nje hapsire: Puna, pushimi, fjetja, lutjet, gjesendet, prindet, femijet

• Shtepia fshatare (shpesh edhe qytetare) e mesjetes – 10-20 e edhe deri 50 banore

Banimi modern

ndarja e funksioneve dhe personave – hapsira me dedikim perkates per:

pergaditje ushqimi, ngrenje, fjetje, pastrim, bisede, prinder, femije, djali-vajza, per bashkeshorte ne veqanti

Familja e ngushte ndahet nga te afermit dhe te tjeret vizitat e jo te afermeve ne shtepi = Intimitet ne familje

Profesioni – ne hapsira pune – mbremja per familje – koha e lire

Evitohen - kalimi i kohes ne rruge, emocionet ne publik.


Tipologjite e banimit modern

• ne aspektin funksional - vend jo i punes

• ne aspektn social – vend i familjes per dy gjenerata (prinder / femije)

• ne aspektin psikologjik – vend privatesie dhe intimiteti

• ne askeptin ekonomik – gjesend – e rregulluar nga shteti - e konceptuar nga elita –> produkt industrial).

10 views0 comments
bottom of page