top of page

ABOUT US

- SHQIPARK u themelua në Kosovë në vitin 2021 me synimin për bashkimin e të gjithë Arkitektëve dhe Dizajnerëve Shqiptarë në një platformë të vetme. Kurse synimi për punën është krijimi i hapësirave të bukura me të cilat njerëzit ndërveprojnë. Pavarësisht nëse jemi duke projektuar një holl të ri ndërtimi ose duke zhvilluar një qendër rekreative në natyrë, qëllimi ynë është të krijojmë hapësira estetikisht të këndshme dhe të jetueshme. Pas çdo ndërtese të bukur është një dizajn i mrekullueshëm. Për të krijuar projektin tuaj të radhës nga shqipark, kontaktoni sot.

- SHQIPARK was founded in Kosovo in 2021 with the aim of uniting all Albanian Architects and Designers in a single platform. And the goal for work is to create beautiful spaces with which people interact. Whether I’m designing a new building lobby or developing an outdoor recreational center, my goal is to create aesthetically pleasing and livable spaces. Behind every beautiful building is a great design. To have your next project designed by shqipark, get in touch today.

Modern Architecture
bottom of page